Από την Καβάλα στην… Κοπεγχάγη για τη διαχείριση των αποβλήτων

Επικερδής η συμμετοχή του δήμου στο έργο Urban Waste-«Αστικά Απόβλητα-Στρατηγικές Διαχείρισης Απορριμμάτων σε Τουριστικές Πόλεις» στην πρωτεύουσα της Δανίας-Το έργο διαρκεί μέχρι το 2019 και συμμετέχουν 11 πόλεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔιΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E.), με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020, συμμετέχει στο έργο “Urban Waste-Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities”-«Αστικά Απόβλητα-Αστικές Στρατηγικές για τη Διαχείριση Αποβλήτων σε Τουριστικές Πόλεις» με διάρκεια μέχρι το 2019.

Το έργο αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών που να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων σε αστικές περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του δήμου Καβάλας ως πιλοτική πόλη στο εν λόγω έργο, η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Κυριακή Χιώτη-Πρασά και ο Μηχανικός Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αλέξης Μιχαήλ εκπροσώπησαν τον δήμο Καβάλας στην Κοπεγχάγη στις 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η ανάπτυξη στρατηγικών που στοχεύουν στη μείωση των αστικών απορριμμάτων και στην υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της αποκομιδής και της διάθεσης των απορριμμάτων στις τουριστικές πόλεις της Ευρώπης.

Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και εξετάστηκε η εφαρμογή πιλοτικών μέτρων μεταξύ των 11 πόλεων που συμμετέχουν στο έργο. Στόχος είναι να προκύψουν νέες μέθοδοι και στρατηγικές για την βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Στο εταιρικό σχήμα, με επικεφαλής τις Κανάριες νήσους, συμμετέχουν 28 εταίροι εκ των οποίων οι δήμοι της Καβάλας, Λευκωσίας, της Κοπεγχάγης, της Λισαβόνας, του Σανταντέρ, των Συρακουσών και της Τενερίφης, οι περιφέρειες της Ηπείρου και της Τοσκάνης, πανεπιστήμια και ιδιωτικοί οργανισμοί.