Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: Δείτε σε ποια σημεία ΔΕΝ πρέπει να κολυμπάτε

Απόφαση Μαρκόπουλου για την καταλληλότητα ή μη των ακτών σε Καβάλα και Θάσο

Δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας σχετικά με την καταλληλότητα των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου. Στο έγγραφο που υπογράφει ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, πέρα από τις γενικές οδηγίες, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ειδικά για την πόλη της Καβάλας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε μια αρκετά μεγάλη έκταση από τα Καλαφατιά («Καρνάγιο») μέχρι το κέντρο «Μιχάλης» στο Περιγιάλι, έκταση που περιλαμβάνει και ολόκληρη την περιοχή των Σφαγείων.

Αναλυτικά, η απόφαση Μαρκόπουλου

Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας , στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

  1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών  .
  2. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη.
  3. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης  ,για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

α) Από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και μέχρι το κέντρο Μιχάλης

β) Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων και ιδίως μετά από βροχή.

Κατά τα λοιπά συστήνεται  η κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων  και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος , σύμφωνα με την (5) σχετική  όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα  www.bathingwaterprofiles.gr

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

-Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.

-Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

-Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.

Επισημαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, με  ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης  προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τους όρους αυτής και τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της (5) σχετικής, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές  κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.