Καβάλα: Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου… ante portas

Το μεγάλο βήμα έγινε, καθώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε προς τη ΔΕΔΑ δάνειο ύψους 48 εκ. ευρώ για την υλοποίηση έργων επέκτασης του δικτύου διανομής σε 18 πόλεις-Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το 2023

Η επίσπευση υλοποίησης του έργου επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ το οποίο θα φτάνει και στην Καβάλα δεν είναι πλέον… όνειρο, καθώς την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενέκρινε προς τη ΔΕΔΑ δάνειο ύψους 48 εκ. ευρώ για την υλοποίηση έργων επέκτασης του δικτύου διανομής σε 18 πόλεις σε Στερεά, Μακεδονία και Θράκη.

Το δάνειο είναι χαμηλού επιτοκίου, έχει τετραετή περίοδο χάριτος και 20ετή περίοδο αποπληρωμής, ενώ οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, οι οποίες κράτησαν 8 μήνες, μολονότι ήταν δύσκολες, διεξήχθησαν σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης των αναγκών των δύο πλευρών και είχαν τη συνεχή υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του ΥΠΕΝ και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΠΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές της χώρας εκτός των περιοχών της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Η εγγύηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου άνοιξε τον δρόμο για τη χρηματοδότηση της ΔΕΔΑ μέσω του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το δάνειο, μαζί με τη χρηματοδότηση που αναμένεται από τα ΠΕΠ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, μαζί και τα ίδια κεφάλαια  που θα δοθούν από τη ΔΕΠΑ ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ, θα  χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Καβάλα.

Στόχο του προγράμματος ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, αποτελεί η κατασκευή πλήρους υποδομής διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου το σύνολο των κτηρίων στις 18 πόλεις να αποκτήσει πρόσβαση στο οικονομικότερο καύσιμο, γεγονός που παράλληλα θα οδηγήσει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών, στη μείωση του κόστους παραγωγής για τους επαγγελματίες και στη  μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο των κατασκευών 2018-2023, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.