ΒΦΛ: Η ELFE κέρδισε το δικαστήριο κατά της ΔΕΠΑ και θα συνεχίσει απρόσκοπτα να προμηθεύεται φυσικό αέριο

Δεκτή έγινε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που εκδικάστηκαν στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2017

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί των Ασφαλιστικών Μέτρων που είχε καταθέσει η ELFE SA κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ με αίτημα να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με συμφερότερους για την ίδια όρους η παροχή φυσικού αερίου στο εργοστάσιο της Νέας Καρβάλης «κόντρα» στους «σκληρούς» όρους που είχε αποφασίσει να επιβάλλει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΠΑ.

Η υπόθεση είχε συζητηθεί στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2017.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου έκανε δεκτή την αίτηση της ELFE, χαρακτηρίζοντας «αναιτιολόγητες» τις δύο προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί το περασμένο καλοκαίρι στην Καβάλα, αναφέροντας στο σκεπτικό της απόφασης την «υπερδεσπόζουσα θέση» της ΔΕΠΑ στην αγορά του φυσικού αερίου από τη μία και τον κίνδυνο απώλειας των περίπου 700 θέσεων εργασίας στη λιπασματοβιομηχανία της Νέας Καρβάλης από την άλλη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι νέοι όροι που προσπάθησε να επιβάλλει η Διοίκηση της Επιχείρησης Αερίου στη ΒΦΛ «συνιστούν οικονομική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης που έχει η αιτούσα (ELFE) από την καθ’ ης (ΔΕΠΑ)» και διατάσσει τη ΔΕΠΑ όπως συνεχίσει να προμηθεύει το εργοστάσιο με φυσικό αέριο όπως έκανε από το 2010 οπότε και συνάφθηκε η μεταξύ των δύο εταιριών αρχική σύμβαση, να προπληρώνει, δηλαδή, την εβδομαδιαία κατανάλωση καταθέτοντας μεταχρονολογημένες επιταγές (λήξεως έως και έξι μηνών μετά την έκδοσή τους) και όχι με μετρητά.