Συζήτησαν για την σωστή αλιευτική διαχείριση των πόρων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου [Φωτογραφίες]

Στις εγκαταστάσεις του ΙΝΑΛΕ στη Νέα Πέραμο βρέθηκαν για 4 ημέρες 60 εκπρόσωποι από 9 επίσημες εθνικές αντιπροσωπείες

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.-ΕΛΓΟ) σε συνεργασία με το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) διοργάνωσε και φιλοξένησε με ιδιαίτερη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του στην Νέα Πέραμο Καβάλας την Περιφερειακή Συνάντηση Συντονισμού της Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου (Regional Co-ordination Group of the Mediterranean & the Black Sea–RCG 2018) από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρία της Περιφερειακής Συνάντησης των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών για την διετία 2018-2019, με Εθνικό Εκπρόσωπο τον Απόστολο Καραγιαννάκο από το ΥΠΑΑΤ.

Στην συνάντηση συμμετείχαν μόνο επίσημες αντιπροσωπείες από τα εννέα Μεσογειακά Κράτη-Μέλη της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Κροατίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Ελλάδας.  Συνολικά, το ΙΝ.ΑΛ.Ε φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του περίπου εξήντα εκπροσώπους των παραπάνω χωρών αλλά και εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οργανώσεις FAO-GFCM και ICES.  Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα, συντονισμού και μεθοδολογίας των Προγραμμάτων Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) της κάθε χώρας αλλά και η πρόοδος που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους. Στόχος των ετήσιων Περιφερειακών Συναντήσεων Συντονισμού είναι η διαβαθμονόμηση και η πρόοδος των ΕΠΣΑΔ όλων των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε η συλλογή των δεδομένων να συνεισφέρει στη σωστή αλιευτική διαχείριση των πόρων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συγκροτήθηκαν παράλληλα δύο υπο-ομάδες εργασίας. Η πρώτη αποτελούνταν από ειδικούς επιστήμονες για το χέλι με αντικείμενο την πρόοδο στα θέματα καταγραφής και διαχείρισης των πληθυσμών αυτού του ευάλωτου και προστατευόμενου εμπορικού είδους. Η δεύτερη υπο-ομάδα αφορούσε το Πρόγραμμα STREAM “Strengthening Regional cooperation in the area of fisheries biological data collection in the Mediterranean and Black Sea” (MARE/2016/22) όπου ειδικοί απεσταλμένοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ειδικού λογισμικού που θα βελτιώσει τις μεθόδους συλλογής βιολογικών δεδομένων των χωρών της Μεσογειακής Ευρώπης. Την τελευταία ημέρα οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την ιχθυόσκαλα Καβάλας όπου ξεναγήθηκαν και παρακολούθησαν δημοπρασία αλιευμάτων.

Το ΙΝ.ΑΛ.Ε ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές για την συνεισφορά τους στην επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης.

Το επόμενο Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Μάλτα το Φθινόπωρο του 2019.