Ομίχλη σκέπασε την Καβάλα: Προβλήματα στις πτήσεις και η σχέση του φαινομένου με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους

Η ομάδα του Meteokav αναλύει με «εκλαϊκευμένα» επιστημονικά δεδομένα το φαινόμενο, τους λόγους δημιουργίας του, αλλά και της «επιμονής» του σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συνδυασμό με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους

Περιορισμένη ήταν η ορατότητα στην Καβάλα το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 λόγω της ομίχλης η οποία σκέπασε μεγάλο μέρος του Νομού και δη τα παράκτια τμήματα. Μάλιστα, εξαιτίας του φαινομένου ακυρώθηκε και η τελευταία πτήση της ημέρας από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος».

Ποιοι είναι, όμως, οι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν την ομίχλη και ποια η σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η εξήγηση του φαινομένου από την ομάδα του Meteokav

Περιορισμένη ορατότητα τις τελευταίες ώρες στην πόλη της Καβάλας και σε άλλες περιοχές του Νομού κυρίως κοντά σε παράκτιες περιοχές.

Ο μηχανισμός δημιουργίας της ομίχλης είναι κατά βάση η λεγόμενη θαλάσσια ομίχλη, ενώ τοπικά πιθανόν υπήρξε ένας ακόμη παράγοντας που θα αναλυθεί παρακάτω. Ας εξηγήσουμε τον κύριο μηχανισμό.

Σήμερα είχαμε την κορύφωση της θερμής εισβολής στην μέση τροπόσφαιρα με αποτέλεσμα τη θεωρητική άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η επιφάνεια της θάλασσας λόγω υψηλής θερμοχωρηκότητας (πολύ αργές της μεταβολές της θερμοκρασίας) παραμένει παραμένει σχεδόν αμετάβλητη θερμοκρασιακά και σε περιπτώσεις άπνοιας-ασθενών ανέμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον αέρα πάνω από αυτήν (μέχρι ένα μικρό ύψος).

Έτσι η αέρια μάζα πάνω από τη θάλασσα ουσιαστικά έμεινε ανεπηρέαστη από τη θερμή εισβολή. Αντίθετα, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά λόγω μικρής θερμοχωρητικότητας του εδάφους (εύκολες θερμοκρασιακές μεταβολές) ιδίως μετά τις πρωινές ώρες παρουσίασε σημαντική άνοδο. Έτσι, όταν οι 2 διαφορετικού τύπου αέριες μάζες έρχονται σε επαφή στις ακτές και στο εσωτερικό του κόλπου, παρατηρείται απότομη ψύξη της θερμής ηπειρωτικής αέριας μάζας και όταν η ψύξη αυτή είναι αρκετά μεγάλη είναι πιθανόν η αέρια μάζα να κορεστεί-υγροποιηθεί και να αναπτυχθεί η λεγόμενη θαλάσσια ομίχλη στις θαλάσσιες περιοχές και κυρίως κοντά στις ακτές (καθώς στις ακτές η ανάμειξη των αερίων μαζών είναι εντονότερη).

Επίσης, σήμερα λόγω της θερμής εισβολής ιδίως τις πρωινές ώρες είχαμε δημιουργία ενός έντονο αναστροφικού στρώματος δηλαδή άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από την επιφάνεια μέχρι ένα ύψος, καθώς ο ελεύθερος αέρας επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τη θερμή μεταφορά στην χαμηλή-μέση τροπόσφαιρα, ενώ ο επιφανειακός αέρας επηρεάζεται κατά βάση από τη θερμοκρασία του εδάφους που μέχρι να θερμανθεί από τον ήλιο είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Έτσι τις πρωινές ώρες είχαμε δημιουργία ενός τέτοιου στρώματος το οποίο δημιουργεί συνθήκες ατμοσφαιρικής ευστάθειας, ήτοι δυσκολία δημιουργίας ανοδικών ατμοσφαιρικών κινήσεων από το έδαφος, καθώς ο ψυχρός αέρας είναι πιο βαρύς. Έτσι, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από την βιομηχανική ζώνη του Νομού έμεναν εγκλωβισμένοι πολύ κοντά στο έδαφος και ταυτόχρονα οι συνθήκες υψηλής υγρασίας δεν ευνοούσαν την διάλυσή τους. Επιπλέον να τονιστεί ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε επικράτηση ανατολικών ασθενών ανέμων που μετέφεραν τους ρύπους αυτούς δυτικότερα και προς την πόλη.

Το δυσάρεστο είναι ότι τις μεσημβρινές ώρες και μετά κυριάρχησαν συνθήκες άπνοιας, ενώ στα παράκτια τμήματα λόγω του μηχανισμού της θαλάσσιας ομίχλης υπάρχει ακόμα αναστροφικό στρώμα, με αποτέλεσμα πιθανόν ρύποι να συνεχίζουν να παραμένουν σε ατμοσφαιρικές περιοχές κοντά στο έδαφος.

Θεωρείται πιθανό λοιπόν η ομίχλη πάνω από την πόλη και από άλλες περιοχές να είναι συνδυασμός του κλασικού μηχανισμού θαλάσσιας ομίχλης, αλλά και ατμοσφαιρικών ρύπων, γι’ αυτό οι ευπαθείς ομάδες σε τέτοια ζητήματα είναι καλό να δείξουν την απαραίτητη προσοχή.

Περισσότερες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τον καιρό στην Καβάλα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Meteokav εδώ.