Το ΚΕΔΙΑΚ ΑΜ-Θ έφτιαξε Χάρτη Επικινδυνότητας Αέριας Ρύπανσης για το ατύχημα του Antonov στην Καβάλα [φωτογραφία]

Επιστημονική ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εργάζεται από την πρώτη στιγμή «επάνω» στις επιπτώσεις στο περιβάλλον από το αεροπορικό δυστύχημα

Το Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύνευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαίου [ΚΕΔΙΑΚ] Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, λίγες ώρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους Antonov στην Καβάλα το βράδυ του Σαββάτου 16 Ιουλίου 2022 ενεργοποίησε την ομάδα Αέριας Ρύπανσης-Μετεωρολογίας και μέλη άλλων ομάδων για τη μελέτη της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύθηκαν από το ατύχημα.

Ενδεικτικά, η ομάδα παρουσίασε έναν Χάρτη Επικινδυνότητας που δημιουργήθηκε με χρήση του λογισμικού ALOHA και μετεωρολογικά δεδομένα από το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Περισσότερες αναλύσεις διεξάγονται αυτή την ώρα με χρήση των λογισμικών ADMS-5 και ALOHA. Όλες οι ερευνητικές ομάδες του ΚΕΔΙΑΚ ΑΜ-Θ παραμένουν σε επιφυλακή και πάντα σε στενή συνεργασία με τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικά με το ΚΕΔΙΑΚ ΑΜ-Θ

Το πρόγραμμα ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ βασίζεται στην άποψη ότι η εκτίμηση των συνεπειών της εμφάνισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην κοινωνία, στην υγεία, στις υποδομές, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στην γεωργική παραγωγή και στην οικονομία είναι αναγκαία γνώση που πρέπει να προσφέρεται με αποτελεσματικό τρόπο στους φορείς, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, για να αποδώσουν τα μέγιστα και για να προσαρμοστούν εγκαίρως σε ενδεχόμενες διαταραχές.

Ο στόχος

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας καινοτόμου υποδομής που θα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε πολύ γρήγορο χρόνο σχετικά με την εξέλιξη μιας επικινδυνότητας και να ορίζει ένα πιθανό αριθμό σεναρίων και συνεπειών των ενδεχόμενων διακινδυνεύσεων, ώστε να δρα ενισχυτικά στην διαδικασία λήψης απόφασης από τους αποφασίζοντες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια της Περιφέρειας ΑΜΘ.