Αντιπεριφέρεια Καβάλας: Ενεργοποιείται η απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη η απόφαση απαγόρευσης θα είναι αυτόματη όταν υπάρχει υψηλός δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4 ή 5)

Την απόφαση του να ενεργοποιείται αυτόματα η απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της ΠΕ Καβάλας, όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορία 4 και 5) έκανε γνωστή ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Με την ίδια απόφαση ο Αλέξης Πολίτης γνωστοποιεί ότι η απαγόρευση θα ισχύει και όταν ο δείκτης είναι στην κατηγορία 3, ύστερα από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Δασών.

Η ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Καβάλας αναφέρει σχετικά:

«Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, η με αριθ. Πρωτ. 159411/1450/25-05-2023 (ΑΔΑ ΨΕΜΥ7ΛΒ-4ΘΕ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καβάλας, που αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας εντός δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών στις Π.Ε Καβάλας και Θάσου, η οποία θα ενεργοποιείται όταν ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4 και 5) και θα ισχύει από την έναρξη της ημερολογιακής ημέρας που αναφέρεται στον παραπάνω χάρτη και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να ενεργοποιηθεί και με δείκτη επικινδυνότητας 3, έπειτα από εισήγηση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Καβάλας ή της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας.

Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρεξήγησης οι Αποφάσεις θα τίθενται σε ισχύ μόνο όταν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι (όποτε δηλαδή προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).

Από την απαγόρευση εξαιρούνται  οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 του ν. 4926/2022 (πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 129, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου)».