Καβάλα: Δείτε πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται η κολύμβηση

Διαβάστε το δελτίου τύπου της Αντιπεριφέρειας Καβάλας σχετικά με την καταλληλότητα των νερών το φετινό καλοκαίρι – Για την πόλη της Καβάλας συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης από Καρνάγιο έως «Μιχάλη» καθώς και στην Άσπρη Άμμο

Τα σημεία σε όλη την ΠΕ Καβάλας όπου επιτρέπεται και απαγορεύεται η κολύμβηση αλλά και συνιστάται στους λουόμενους να αποφεύγουν να κολυμπούν, επισήμανε η Αντιπεριφέρεια της Καβάλας με δελτίο τύπου που εξέδωσε. Σύμφωνα μ’ αυτό, απαγορεύεται η κολύμβηση σε όλα τα λιμάνια και σε απόσταση 200 μέτρων από εκβολές ποταμών, χειμάρρων και εγκαταστάσεων βιολογικών εγκαταστάσεων, ενώ για την πόλη της Καβάλας συνιστάται η αποφυγή κολύμβηση από το Καρνάγιο έως τον «Μιχάλης» στο Περιγιάλι καθώς και στην Άσπρη Άμμο λόγω της βλάβης που υπέστη ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά.

Η ανακοίνωση της ΠΕ Καβάλας αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με ΑΠ: οικ.210943/2548/07-07-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας σχετικά με την καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2023 της ΠΕ Καβάλας.
Α. Επιτρέπουμε την κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το  (7) σχετικό όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr.

Β. Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

  1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.
  2. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη.

Γ.    Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:
α) Από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και μέχρι το κέντρο Μιχάλης.
β) Στην παραλία Άσπρης Άμμου λόγω βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Καβάλας και μέχρι αποκατάστασης αυτής για την οποία θα γίνει και σχετική ενημέρωση του κοινού.
γ) Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων και ιδίως μετά από βροχή.

Δ. Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται:

  1. Να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

-Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.
-Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
-Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.

  1. Να τοποθετήσουν κατάλληλη σήμανση για την αποφυγή κολύμβησης 50μ. εκατέρωθεν από σημεία εκβολής αγωγών ομβρίων ή αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου ιδιαίτερα όταν υπάρχει ροή.

Σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από διαρροή λυμάτων ο οικείος ΟΤΑ ή ο αντ’ αυτού οργανισμός ενημερώνει άμεσα τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας και έως την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης/αποφυγής κολύμβησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της (5) σχετικής, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές  κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας».