Καβάλα: Απαγόρευση αλιείας στον Νέστο και στα αρδευτικά κανάλια

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας-Προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θεόδωρου Μαρκόπουλου, απαγορεύεται από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2024 η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση αφορά:

  • στον ποταμό Νέστο
  • στα Τενάγη Φιλίππων
  • στα αρδευτικά κανάλια
  • στους παραποτάμους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Για τους παραβάτες της παραπάνω απόφασης προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου και απαγόρευση άδειας αλιείας.