Το υπερατλαντικό ταξίδι της ελληνικής γλώσσας με οδηγό έναν βραζιλιάνο φιλόλογο

Ο Όμιλος Καβάλας για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας παρουσιάζει τη διδασκαλία των ελληνικών και τις ελληνικές σπουδές στη Βραζιλία με τη βοήθεια του δρ Φιλολογίας Theo de Borba Moosburger

Ο Όμιλος Καβάλας για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της δράσης του η οποία σχετίζεται με την προβολή θεμάτων γλωσσικού ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00 στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ εκδήλωση με κύριο ομιλητή το βραζιλιάνο ελληνιστή, δρ Φιλολογίας, διδάσκοντα την ελληνική γλώσσα σε πανεπιστήμια της Βραζιλίας Theo de Borba Moosburger με θέμα: «Η διδασκαλία των ελληνικών και οι ελληνικές σπουδές στη Βραζιλία».