Επιφυλάσσεται η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καβάλας για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή

Οι γονείς κάνουν λόγο για προχειρότητα από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας και αναρωτιούνται γιατί εξαιρέθηκαν οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων από τις γνωμοδοτικές Επιτροπές

Χωρίς να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, καθώς «δεν συμμετείχαμε σε διαδικασίες ή συναντήσεις», η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Καβάλας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, εκτιμώντας καταρχάς ότι δεν υπάρχει η άμεση διαθεσιμότητα των κατάλληλων αιθουσών για την ομαλή ενσωμάτωση των προνηπίων στις σχολικές μονάδες του δήμου Καβάλας.

Παράλληλα, διατυπώνει την άποψη ότι κακώς εξαιρέθηκαν οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων από τις γνωμοδοτικές Επιτροπές, κάνει λόγο για προχειρότητα από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας και απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μια σειρά από μέτρα, όποτε κι αν εφαρμοστεί η διάταξη, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η Ένωση «ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το συμφέρον των μαθητών και νηπίων, χωρίς να τους αντιμετωπίζει είτε ως “εμπόρευμα” είτε ως εργαλείο υλοποίησης συμφερόντων άλλων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καβάλας επί του θέματος της πιλοτικής εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Καβάλας τοποθετείται ως εξής:

Είμαστε υπέρ της προσχολικής εκπαίδευσης των προνηπίων. Όμως, κακώς εξαιρέθηκαν οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων από τις γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 33 παρ.3 περ.γ’ του Ν.4521/2018. Εφόσον το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας σιωπηρά την προχειρότητα των πολιτικών του, επέλεξε να αντιμετωπιστεί το θέμα κατ’ αρχήν τοπικά για να αποφύγει η Κεντρική Διοίκηση τις ευθύνες της, όφειλε να συμπεριλάβει στις Επιτροπές αυτές και τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης των γονέων σε επίπεδο Δήμων.

Πολλά έχουν δημοσιοποιηθεί για τον χειρισμό του θέματος τις τελευταίες ημέρες τοπικά. Ο καθένας δικαιούται να κρίνει όσα έχουν ακουστεί. Δεν τοποθετούμαστε υπέρ του ενός ή του άλλου, πολύ περισσότερο κατά τη στιγμή που δεν συμμετείχαμε σε διαδικασίες ή συναντήσεις. Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει η άμεση διαθεσιμότητα των κατάλληλων αιθουσών για την ομαλή ενσωμάτωση των προνηπίων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας. Διατηρούμε λοιπόν σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του μέτρου από το προσεχές σχολικό έτος.

Όμως, η Υπουργική Απόφαση που εντάσσει στο πιλοτικό πρόγραμμα -μεταξύ 184 Δήμων- και τον Δήμο Καβάλας έχει υπογραφεί και εκκρεμεί η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ήδη, με το Φ.6/65740/Δ1/25-4-2018 έγγραφο το Υπουργείο καλεί να εγγραφούν στα Νηπιαγωγεία και τα νήπια που θα συμπληρώσουν την ηλικία των 4 ετών στις 31-12-2018!

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά τις παραπάνω ενέργειες και επιλογές, απαιτούμε από τους συναρμόδιους φορείς, στον τομέα ευθύνης του καθενός, όποτε και αν εφαρμοστεί το μέτρο:

  • Τα τμήματα που θα συγκροτηθούν στα Νηπιαγωγεία να μην υπερβαίνουν τα είκοσι (20) παιδιά κατ’ ανώτατο όριο, σε αντίθεση με τις αντιπαιδαγωγικές και αναχρονιστικές προβλέψεις του Νόμου για συγκρότηση τμημάτων 25 και πλέον παιδιών.
  • Να ανευρεθούν και να δεσμευτούν αίθουσες με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τις ηλικίες αυτές, για την επιλογή και οριστικοποίηση των οποίων  πρέπει να συσταθεί ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, των δασκάλων και της Ένωσής μας. Ζητούμε να υπάρξει άρτια υλικοτεχνική υποδομή και βοηθητικό προσωπικό (επιπλέον σχολικοί τροχονόμοι, καθαρίστριες, είδη καθαρισμού, υγιεινής, πρώτων βοηθειών, κατάλληλα καθίσματα και θρανία για τα νήπια, μηχανολογικός εξοπλισμός, χαρτικά και λοιπά αναλώσιμα είδη). Αύξηση των πιστώσεων της Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με βάση τα νέα δεδομένα.
  • Να δεσμευτεί ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ότι δεν θα απομακρυνθούν νήπια εκτός των ορίων που ανήκουν. Ότι θα επιλέξουν αιτιολογημένα τη δημιουργία νέων τμημάτων σε περίπτωση υπεράριθμων μαθητών  και δεν θα προχωρήσουν στη διαδικασία κλήρωσης, που  προβλέπει το αντιπαιδαγωγικό άρθρο 6 του Π.Δ.79/2017. Ότι η διακριτική τους ευχέρεια θα έχει γνώμονα αυστηρά και μόνον το συμφέρον των νηπίων.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καβάλας έχει στις τάξεις της Συλλόγους Γονέων 48 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπροσωπώντας χιλιάδες γονείς είναι ίσως η μεγαλύτερη συλλογικότητα στον Δήμο Καβάλας. Ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το συμφέρον των μαθητών και νηπίων, χωρίς να τους αντιμετωπίζει είτε ως «εμπόρευμα» είτε ως εργαλείο υλοποίησης συμφερόντων άλλων. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να παρεμβαίνει όπου χρειαστεί.