Ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα ερευνά τις αλιευτικές παραδόσεις Θάσου, Σαμοθράκης και Β.Α. Αιγαίου

Να διαφυλάξει αλλά και να κάνει γνωστή την παράδοση του τόπου στην αλιεία θα προσπαθήσει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα μέσα από την έρευνα που ξεκινάει, η οποία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «PERICLES»

Την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών και την συνεργασία των τοπικών φορέων της Θάσου, της Σαμοθράκης, αλλά και των ακτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου ζητούν οι επιστήμονες του ΕΛΓΟ – Δήμητρα προκειμένου να ολοκληρώσουν την έρευνα τους για τις αλιευτικές παραδόσεις των συγκεκριμένων περιοχών που έχει ως στόχο την διαφύλαξη των πανάρχαιων αλιευτικών γνώσεων και πρακτικών και την κοινοποίησή τους στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του ΕΛΓΟ – Δήμητρα

«Αλίευση» γνώσεων από τα νησιά του Β. Αιγαίου και από τον Στρυμόνα έως τις εκβολές του Έβρου

«Η σημαντικότητα της θάλασσας και των πόρων της είχαν ήδη επισημανθεί από την αρχαιότητα και συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού πολιτισμού. Σε ορισμένες περιοχές αναπτύχθηκαν εξόχως μακρόβιες και πλούσιες αλιευτικές παραδόσεις που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής των παράκτιων κοινοτήτων, αλλά και στήριξαν τις τοπικές οικονομίες μέσω της αλιείας και της επεξεργασίας των αλιευμάτων. Τις πολύτιμες αυτές αλιευτικές παραδόσεις θα προσπαθήσουν να «αλιεύσουν» οι επιστήμονες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στις περιοχές της Θάσου, της Σαμοθράκης, αλλά και στις ακτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα από το Στρυμόνα μέχρι τις εκβολές του Έβρου.

Μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τον τίτλο «PERICLES» (Preserving and sustainably governing coastal heritage and landscapes in European coastal and maritime regions) η Ελλάδα και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα προσπαθήσουν να καταγράψουν την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά της κάθε περιοχής, με στόχο τη διαφύλαξη των πολύτιμων πανάρχαιων αλιευτικών γνώσεων και πρακτικών, αλλά και την κοινοποίησή τους στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Στην έρευνα γύρω από τις αλιευτικές παραδόσεις του κάθε τόπου, απαραίτητη είναι η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα κληθούν να βοηθήσουν στη διατήρηση, συνέχιση, αλλά και στην ομαλή ένταξη των σχετικών παραδόσεων στις νέες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη φυσιογνωμία των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων, συχνά απειλώντας τις μακροχρόνιες παραδόσεις τους.

Η συνέργεια των τοπικών φορέων και ομάδων είναι απαραίτητη, ώστε να πραγματοποιηθούν μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και σχολεία, τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφιών, έργων τέχνης και τεχνουργημάτων, τη δημιουργία υλικού τουριστικής και γαστριμαργικής φύσεως κ.α.

Οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στην παραγωγή αντίστοιχου για κάθε περιοχή ενημερωτικού υλικού π.χ. βιβλίων, φυλλαδίων, ιστοσελίδων κ.λπ. που θα μπορούν να αξιοποιούνται από τους ίδιους φορείς και τις ομάδες στις διάφορες δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η γνώση για τις τοπικές αλιευτικές παραδόσεις, και να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα σχετικά με την αλιευτική παράδοση στη λογική μιας αειφόρου ανάπτυξης αυτής της πανάρχαιας παραγωγικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα «PERICLES» είχε υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 για χρηματοδότηση από το HORIZON 2020 και συμμετέχουν σε αυτό δέκα (10) πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς από οκτώ (8) Ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Ολλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Πορτογαλία, Εσθονία και Ελλάδα».

(Δελτίο Τύπου)