Αναδιάρθρωση των γραμμών του ΚΤΕΛ Αστικών Καβάλας μετά από 90 χρόνια

Νέοι... δρόμοι ανοίγονται από το ΚΤΕΛ Αστικών Λεωφορείων Καβάλας, όπως συζητήθηκε κατά τη συνάντηση της νέας διοίκησης με τη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ενώ η συνεργασία με τον δήμο Καβάλας θα γίνει στενότερη

Εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας πραγματοποίησε ο νέος πρόεδρος του ΚΤΕΛ Αστικών Λεωφορείων Καβάλας Γιάννη Χαλεπιάδης, συνοδευόμενος από τον νέο σύμβουλο της διοίκησης Αργυρόνικο Μαρκιανό, στη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα στο γραφείο της.

Η συνεργασία κράτησε αρκετή ώρα, κατά την οποία ο πρόεδρος ενημέρωσε τη δήμαρχο για την πρόθεσή τους να κάνουν αναδιάρθρωση των γραμμών, οι οποίες ισχύουν εδώ και 90 χρόνια, χωρίς να τροποποιηθούν στην πλειοψηφία τους. Η δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη ο ειδικός που θα επιλεγεί να έχει σχέση με την Καβάλα, επειδή μόνο έτσι θα γνωρίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή και ανάγκες διαφόρων περιοχών της πόλης.

Ο Γιάννης Χαλεπιάδης ζήτησε τη συνεργασία του δήμου στην επίλυση διαφόρων μικρών ή και μεγαλύτερων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στο ΚΤΕΛ Αστικών, για τα οποία αμέσως μετά συνεργάστηκε παρουσία της δημάρχου με την αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Δρακονάκη.