Η τεχνολογία στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας των φιλοξενούμενων στα ΚΑΠΗ Καβάλας

Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» εφάρμοσε ένα βραβευμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο υιοθετείται διεθνώς και στοχεύει στη νοητική δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων με καινοτόμα παιχνίδια

Στα τέλη Απριλίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνεργασία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με δύο Τμήματα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας».

Συγκεκριμένα, στο Β΄ ΚΑΠΗ Βύρωνα στην Καβάλα και στο Δ’ ΚΑΠΗ Κρηνίδων εφαρμόστηκε το    «Πρόγραμμα Φροντίδας Υγείας LLM Care» σε 25 ηλικιωμένους-μέλη των ΚΑΠΗ για 4 μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2018. Πρόκειται για βραβευμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς και στοχεύει στη νοητική δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων με καινοτόμα παιχνίδια, προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες και δυνατότητες.

Συντονιστής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος LLM Care είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης Παναγιώτης Δ. Μπαμίδης.

Τα μέλη των δύο ΚΑΠΗ πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του προγράμματος και αναγνώρισαν σημεία θετικής εξέλιξης στην καθημερινότητά τους. Η απήχηση του προγράμματος, ενισχύει την πεποίθηση ότι η αφομοίωση της τεχνολογίας στη ζωή των ηλικιωμένων θα βελτιώσει την ποιότητά της. Πρόθεση του δήμου Καβάλας είναι η συστηματική εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα Τμήματα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ.