Όσοι θέλετε απολυτήριο δημοτικού, σπεύσατε…

Στις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εξετάζεις για την απόκτηση του τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου σε 4 εξεταστικά κέντρα (Καβάλα, Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη και Θάσο)

Να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου καλεί με δελτίο τύπου που εξέδωσε η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:
«Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν απολέσει τίτλο σπουδών ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών  Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ.Α), μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτησή τους, στις εξετάσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό, στις 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

  1. 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Κων/νου Παλαιολόγου 1) για τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας.
  2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου.
  3. 4ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Νέστου.
  4. 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου.

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των αιτήσεών τους, στο γραφείο 521 του 5ου ορόφου της Νομαρχίας Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510-291520 (υπόψη κ. Συλαίου Στέργιου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 μέχρι και τη Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Υποβολή σχετικής αίτησης στη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας
  2. Αποδεικτικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας».