Πρόγραμμα υποτροφίας από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας του Καπνού

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η διάρκειά της προβλέπεται να είναι από 1 έως τρία 3 έτη, κατά περίπτωση-Διαβάστε ποιο αντικείμενο αφορά

Το ΔΣ του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ανάδειξη και προβολή του ιστορικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής μας, αποφάσισε να προτείνει, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Καβάλας, την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αντικείμενο την κοινωνική-οικονομική ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας σε σχέση με τον καπνό. Η διάρκεια της υποτροφίας προβλέπεται να είναι από 1 έως τρία 3 έτη, κατά περίπτωση.

Ένεκα των ανωτέρω, το ΔΣ του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. καλεί τους τοπικούς φορείς να αποδεχθούν την προπεριγραφόμενη πρόταση και να συνδράμουν έμπρακτα στη σχετική προσπάθεια, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για την κοινωνική, οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη της πόλης.

Συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι το ακριβές περιεχόμενο της προκήρυξης για τη χορήγηση της υποτροφίας, την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και την παρακολούθηση της εν γένει λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος θα επιμεληθεί επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα των εμπλεκόμενων φορέων και θα αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι το ΔΣ του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. έχει εξουσιοδοτήσει ως υπεύθυνη οργάνωσης του επίμαχου προγράμματος και αρμόδια για την παροχή κάθε περαιτέρω πληροφορίας ή διευκρίνισης το μέλος του Ινστιτούτου, Μαρία Μυλωνά, δικηγόρο Καβάλας-υπότροφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»