Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία στο ύψος της Άσπρης Άμμου

Λόγω εργασιών αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος θα κλείσει αρχικά το δεξί και στη συνέχεια το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

1107 0

Οι εργασίες της Εγνατίας ΑΕ για την αποκατάσταση των φθορών στην άσφαλτο σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος κοντά στην Καβάλα συνεχίζονται και έτσι συνεχίζονται και τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που αποφασίζονται από τον διευθυντή της Αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας.

Αποβλέποντας λοιπόν στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν, αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη μια εκ των δυο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Θεσσαλονίκη, από την χ/θ 478+400 έως την χ/θ 477+900  (ύψος Α/Κ Άσπρων Χωμάτων), λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος (Ε΄ Φάση), από την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 12/12.

Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά και σε δυο στάδια. Το πρώτο από την χ/θ 478+400 έως την χ/θ 477+900 στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και το δεύτερο στην χ/θ 478+100 για μήκος 40 μέτρων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της έτερης λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Τα πιο πάνω μέτρα  είναι προσωρινά και παύουν να ισχύουν μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς τους σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.