Εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους του δήμου Παγγαίου

Πέντε εργαζόμενοι των υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας παρακολούθησαν με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πυροπροστασία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε θέματα πυροπροστασίας, από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΠΥ Ελευθερούπολης , υπό την επίβλεψη των στελεχών της από τις 14 έως τις 16 Μαΐου 2019, το οποίο παρακολούθησαν 5 υπάλληλοι του δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων σε θέματα πρόληψης, ασφάλειας και αντιμετώπισης  κινδύνων και κρίσεων αποτελεί διαρκή μέριμνα της δημοτικής Αρχής, καθώς θωρακίζει τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και παρέχει εγγύηση στους πολίτες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς αυτούς.  Ο δήμος Παγγαίου εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στα στελέχη και στον Διοικητή της ΠΥ Ελευθερούπολης, Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, για την υλοποίηση του προγράμματος.