SOS για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών-Αίτημα για ίδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με ηλεκτρονικό ψήφισμα ζητούν τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα για τη διασφάλιση της συναισθηματικής και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών και μαθητριών και των οικογενειών τους

Την άμεση ίδρυση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας για την αντιμετώπιση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται καθημερινά στην εκπαιδευτική κοινότητα ζητούν με ηλεκτρονικό τους ψήφισμα προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Στο ψήφισμα το οποίο είναι αναρτημένο στο Avaaz, επισημαίνεται πως φαινόμενα όπως σωματικής και ψυχολογικής βίας, εκφοβισμός, φτώχεια, στοχευμένοι αποκλεισμοί κ.α. πλήττουν σοβαρά τον μαθητικό πληθυσμό, προκαλώντας συνθήκες ανασφάλειας, πόνου και αδιεξόδου και χρήζουν την άμεση λήψη εξειδικευμένων μέτρων, επιστημονικά τεκμηριωμένων.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται η ανάγκη ίδρυσης Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ενώ καλείται κάθε αρμόδιος φορέας, συλλογικό όργανο, γονέας και ενδιαφερόμενος πολίτης να σταθεί αρωγός στον αγώνα για τη διασφάλιση της συναισθηματικής και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών και μαθητριών, των οικογενειών τους και των σχολικών κοινοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση-ψήφισμα

Με το παρόν Ψήφισμα αιτούμαστε από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, την άμεση ίδρυση «Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας» σε κάθε Σχολική Μονάδα της χώρας.

Με το αίσθημα του κατεπείγοντος ζητούμε την άμεση ανάληψη ευθύνης και δράσης από τους αρμόδιους της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται σχεδόν καθημερινά στα σχολεία ανά την επικράτεια ή/και συνδέονται με δυσκολίες στο οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών/τριών και αντανακλούν στη φοίτησή τους στο σχολείο, στην ποιότητα ζωής, ενίοτε στη δυνατότητα επιβίωσής τους και εν γένει στην εξέλιξή τους ως ενήλικες πολίτες του αύριο.

Υπενθυμίζουμε τα φαινόμενα που προκύπτουν διαχρονικά στα σχολεία και πλήττουν σοβαρά το μαθητικό πληθυσμό: σωματική και ψυχολογική βία, ξυλοδαρμοί, εκφοβισμός, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βιασμοί, διαδικτυακές διαπομπεύσεις και εκφοβισμοί, αυτοκτονίες, απόπειρες αυτοκτονίας, δολοφονίες, χρήση και διακίνηση ουσιών, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ρατσιστικές επιθέσεις, στιγματισμός, στοχευμένοι αποκλεισμοί, φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, παραμέληση, εγκατάλειψη του σχολείου κ.ά.

Τέτοιου είδους καταστάσεις προκαλούν συνθήκες ανασφάλειας, πόνου, έλλειψης εμπιστοσύνης και αδιεξόδου σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία και απαιτούν την άμεση λήψη εξειδικευμένων μέτρωνεπιστημονικά τεκμηριωμένων, που λαμβάνουν υπόψη πληθώρα κοινωνικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων και είναι σε θέση να ανακουφίσουν, να παρέχουν προστασία, να προσφέρουν λύσεις και να δημιουργήσουν κάποια προοπτική στη διαρκή μάχη με αυτά τα φαινόμενα.

Η ανάγκη ίδρυσης Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους επαγγελματίες που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στο να παρεμβαίνουν σε καταστάσεις κρίσης, να εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και να υλοποιούν παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προαναφερθέντων δυσκολιών, με συστηματική και διαχρονική παρουσία σε κάθε σχολείο, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει καταστεί πλέον αδιαμφισβήτητη.

Επισημαίνεται η κρισιμότητα του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία. Οι κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση μεταξύ άλλων είναι επιφορτισμένοι με την επαγγελματική ευθύνη παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης, διεξαγωγής ψυχοκοινωνικών μελετών, ατομικών- οικογενειακών συνεντεύξεων, συμβουλευτικής στήριξης των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, λήψης κοινωνικού ιστορικού των μαθητών/τριών, ανάπτυξης δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό χώρο, παροχής υποστήριξης στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης σε ζητήματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου, πραγματοποίησης κατ’ οίκον επισκέψεων όποτε κρίνεται επωφελές για την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναπτύσσουν, ενεργοποίησης οικογενειακών, σχολικών και κοινοτικών πόρων και διασύνδεσης με φορείς και υπηρεσίες στην κοινότητα από τις οποίες επωφελούνται οι μαθητές/τριες, οι οικογένειές τους και το σχολείο.

Oι κοινωνικοί λειτουργοί εδώ και 45 χρόνια υποστηρίζουμε το αίτημα ίδρυσης της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι μια τέτοια υπηρεσία έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί ολιστικά, διεπιστημονικά και αποτελεσματικά στις διαρκώς παρουσιαζόμενες ανάγκες των μαθητών/τριών και των σχολείων. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα το οποίο δεν έχει τύχει καμίας συστηματικής αναγνώρισης από την πολιτεία, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει την άσκηση κοινωνικής εργασίας στο σχολικό χώρο (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985).

Οι προκλήσεις ωστόσο, έχουν ενταθεί σε τέτοιο βαθμό, όπως προκύπτει από τις δυσάρεστες ειδήσεις που δημοσιοποιούνται στον Τύπο και αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής κατάστασης, που είναι πλέον φανερό ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναλγησίας από την πλευρά της πολιτείας. Το έλλειμμα του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών του, διασφαλίζοντας τις προαπαιτούμενες συνθήκες που θα επιτρέψουν την εποικοδομητική μάθηση για όλους παραμένει ιδιαιτέρως σοβαρό.

Αποτελεί ευθύνη μας, η οποία απορρέει από τη δεοντολογία και τον επαγγελματικό μας ρόλο στην εκπαίδευση, όσων κοινωνικών λειτουργών έχουμε υπάρξει μάρτυρες σοβαρών καταστάσεων στα σχολεία και έχουμε εργαστεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, να επιστήσουμε και πάλι την προσοχή των αρμοδίων στο ζήτημα.

Καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα, κάθε συλλογικό όργανο, κάθε επαγγελματία της εκπαίδευσης, κάθε γονέα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη, να στηρίξει την κινηματική αυτή δράση και να σταθεί αρωγός στον αγώνα για τη διασφάλιση της συναισθηματικής και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών/τριών, των οικογενειών τους και των σχολικών κοινοτήτων.

Κοινωνικοί Λειτουργοί της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Δείτε [εδώ] το ψήφισμα