Θέλεις να αποκτήσεις απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου;

Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών σε 4 εξεταστικά κέντρα της ΠΕ Καβάλας  - Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν απολέσει τίτλο σπουδών ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ.Α), μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτηση τους, στις εξετάσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό, στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

  1. 10° Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Κων/νου Παλαιολόγου 1) για τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας.
  2. 2° Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου.
  3. 4° Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Νέστου.
  4. 1° Δημοτικό Σχολείο Θάσου για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου.

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των αιτήσεων τους, στο γραφείο 521 του 5ου ορόφου της Νομαρχίας Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510-291520 (υπόψη Συλαίου Στέργιου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Υποβολή σχετικής αίτησης στη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας
  2. Αποδεικτικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.