Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καβάλας: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης

Για λίγες ακόμα ημέρες θα δέχονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις αιτήσεις όσων θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καβάλας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι: α) Έλληνες, καθώς και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ταυτόχρονα και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καβάλας, β) νόμιμα διαμένοντες στην ημεδαπή πολίτες τρίτων χωρών, που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Καβάλας, διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων, ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των παροχών του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι, η διαπίστωση της σύμφωνα με το νόμο «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα, σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως: η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που οι αιτούντες αντιμετωπίζουν.

Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:
-Αίτηση του ενδιαφερομένου, που χορηγείται από τα εν λόγω γραφεία και υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στο Facebook Δήμος Καβάλας-Municipality of Kavala.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου σε ισχύ.
-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, ή αντίγραφα λογαριασμών επιχείρησης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από τους οποίους πιστοποιείται η διεύθυνση και η μονιμότητα της κατοικίας.
-Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). Επίσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, είναι δυνατό να ζητούνται τα σχετικά στοιχεία των συνοικούντων σε περίπτωση που φιλοξενούνται από τον υποψήφιο δικαιούχο.
-Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου–δυνητικού δικαιούχου
-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
-Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για άτομα με αναπηρίες.
-Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που μισθώνει κατοικία.
Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια, ή δημοτική Υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου, ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λπ.).
-Πιστοποιητικό πολυτεκνίας.
-Σε περίπτωση που το μοναχικό, ή απομονωμένο άτομο, ή οποιοδήποτε μέλος της αιτούσης οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα, ή/και σύνταξη, ή/και άλλη κρατική παροχή, θα προσκομισθεί σχετική βεβαίωση λήψης.
Οιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Αυτονόητο είναι, πως τα στοιχεία των αιτούντων, αλλά και των τελικών δικαιούχων, είναι απόρρητα, διέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα διαχειρίζονται μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του αρμοδίων Υπηρεσιών Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν και τα μέλη της επιτροπής διαχείρισης του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δεσμευόμενα για την τήρηση του απορρήτου.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400€
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος, ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600€
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος, ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200€
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη, ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800€
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη, ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400€
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη, ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000€

Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου στα γραφεία 373-374, από το πρώην Δημαρχείο Δήμου Φιλίππων (Κοινωνικό Παντοπωλείο στις Κρηνίδες),  και στο Facebook Δήμος Καβάλας-Municipality of Kavala.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στα τηλέφωνα 2513.503.373 – 2513.503.374.