Το πρόγραμμα του Αγίου Δωδεκαημέρου στην Καβάλα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στους Ιερούς Ναούς του Νομού Καβάλας, όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Αγίου Δωδεκαημέρου 2019-2020 στους Ιερούς Ναούς του Νομού Καβάλας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Κυριακή προ της Χριστού Γέννησεως (22.12.2019)

7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θα ιε­ρ­ουρ­γήσει εις τον ιερόν ενοριακὸν Ναὸν α­γίου Γεωργίου Νέου Ξεριά Νέστου

Τρίτη-Παραμονή Χριστουγέννων (24.12.2019)

 • 6:00 π.μ.: Ο Όρθρος, αι Μεγάλαι Βασιλικαὶ Ώραι, ο Εσπερινὸς και η Θεία Λειτουρ­­γία του Μεγάλου Βα­σιλείου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θα ιε­ρ­ουρ­γήσει εις τον ιε­ρὸν ενοριακὸν Να­­­ὸν Αγίου Χριστοφόρου Κρηνίδων
 • 5:00 μ.μ.: Ο Μέγας αρχιερατικός Εσπερινός των Χριστουγέννων εις τον ιερόν ενοριακόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου (Παναγίας) Καβάλας

Τετάρτη-Χριστούγεννα (25.12.2019)

 • 5:00 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιε­ρὸν Μητροπολιτικὸν Να­­­­­ὸν Τιμίου Προδρόμου Καβά­λας
 • 9:00 π.μ.: Εις τον καθεδρικόν ιερόν Ναόν αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας θα τελεσθεί δευτέρα (Β΄) Θεία Λειτουργία

Πέμπτη-Η Σύναξις της Θεοτόκου (26.12.2018)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιε­ρὸν ενοριακὸν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας) Καβά­λας
 • 6:00 μ.μ.: Ο Μέγας Εσπερινὸς της εορτής του Αγίου Στεφάνου εις τον ιερὸν ενορια­κὸν Ναὸν Αγίας Ειρήνης Καβάλας

Παρασκευή-Αγίου Στεφάνου (27.12.2019)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εις τον ιερὸν Μητροπολιτικόν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας

Κυριακή-Μετά την Χρηστού Γέννηση (29.12.2018)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

Τρίτη (31.12.2019)

 • 11:50 μ.μ.: Η Τελετὴ δια το νέον Έτος 2019 εις τον ιερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν του πο­­λιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μη­τροπολίτου κ. Στεφάνου

Τετάρτη-Η Περιτομή του Χριστού-Μεγάλου Βασιλείου ( 01.01.2020)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιερὸν καθεδρικὸν Ναὸν του πολιούχου Αγίου Α­πο­στόλου Παύλου Καβάλας
 • 10:45 π.μ.: Η επίσημος Δο­ξο­λο­γία δια την 1ην του νέου Ετους 2019 εις τον ιερὸν καθεδρικὸν Ναὸν του πο­λι­ούχου Αγίου Α­πο­στόλου Παύλου Καβάλας

Παρασκευή (03.01.2020)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και αι Μεγάλαι Βασιλικαὶ Ώραι των Φώτων (Θεία Λειτουρ­γία δεν τελείται). Ο Σεβασμιώτατος Μητρο­πολίτης θα χοροστατήσει εις τον ιερὸν εν­­οριακὸν Ναὸν του Αγίου Λουκά Καβάλας

Κυριακή προ των Φώτων (05.01.2020)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία του αγ. Ιωάννου του Χρυσο­στόμου και ο Μέγας Αγιασμός. Ο Σεβασμιώτατος Μητρο­πολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιερὸν εν­­­­ορια­κὸν Ναὸν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παληού Καβάλας
 • 5:00 μ.μ.: Ο Μέγας Εσπερινὸς της εορτής των Θεοφανείων. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θα χοροστατήση εις τον ιερὸν εν­ορια­κὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καβά­λας

Δευτέρα-Άγια Θεοφάνια (06.01.2020)

 • 7:00 π.μ.: Ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου και ο Μέγας Αγια­­­­­σμός. Ο Σεβασμιώτατος Μητρο­πολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιερὸν εν­ορια­κὸν Ναὸν ΑγίουΓεωργίου Καβάλας
 • 11:00 π.μ.: Η Τελετὴ της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και του Αγιασμού των υδάτων εις την παραλίαν της Καβάλας

Τρίτη-Η Σύναξις του Τιμίου Προδρόμου (07.01.2020)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Σεβασμιώτατος Μητρο­πολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιερὸν Μητροπολιτικὸν Να­ὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας

Κυριακή-Μετά τα Φώτα (12.01.2020)

 • 7:30 π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Σεβασμιώτατος Μητρο­πολίτης θα ιερουργήσει εις τον ιερὸν εν­ορια­κὸν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Λυδίας