Νίκη Κεραμέως: Στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ο λόγος για τις όποιες αλλαγές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Απάντηση της υπουργού Παιδείας στον πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή ο οποίος εισηγήθηκε την επαναφορά του Διεθνούς Πανεπιστημίου στο αρχικό του σχήμα-Η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων και οι «δωρεές προς τα ΑΕΙ»

Οποιαδήποτε μεταβολή του ακαδημαϊκού χάρτη θα γίνεται μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (σ.σ. πρώην ΑΔΙΠ), όπως ξεκαθάρισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στη Μακεδονία της Κυριακής.

Ειδικότερα σε ερώτηση σχετικά με την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή να γίνει επαναφορά του Διεθνούς Πανεπιστημίου στο αρχικό του σχήμα η υπουργός Παιδείας δήλωσε:

«Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε, ευλόγως, στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, από τις άκριτες συγχωνεύσεις που δρομολόγησε η προηγούμενη κυβέρνηση και στο γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις αυτές αλλοίωσαν πράγματι την αρχική του αποστολή. Εντάχθηκαν σε ένα μικρό Πανεπιστήμιο ιδιαίτερου χαρακτήρα τρία ΤΕΙ, δημιουργώντας έτσι ένα Πανεπιστήμιο με ευρεία γεωγραφική διασπορά, ανομοιογένεια και εκατοντάδες φοιτητές.

»Ήδη έχουμε προβεί στην αλλαγή  της πρόβλεψης του τόσο πολυπληθούς, 25μελούς διοικητικού οργάνου του Διεθνούς Πανεπιστημίου, το οποίο προκάλεσε δυσχέρειες κατά τη διαδικασία συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων. Η θεραπεία των οργανωτικών προβλημάτων είναι δύσκολη, αλλά συνιστά επιτακτική ανάγκη.

»Στο εξής οποιαδήποτε μεταβολή του ακαδημαϊκού χάρτη θα γίνεται μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (σ.σ. πρώην ΑΔΙΠ), που νομοθετήσαμε πρόσφατα, με αντικειμενικά κριτήρια, μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και βάσει ποιοτικών δεικτών».

Τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε: «Μελετούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα ΑΕΙ, που θα ενσωματώνει φορολογικά κίνητρα και θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση επώνυμων εδρών, τη διαχείριση κληροδοτημάτων, δωρεές από ενώσεις φοιτητών κ.α. Στην ίδια βάση, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πληρέστερο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, καθώς και να δώσουμε τη δυνατότητα στα Ιδρύματα να αξιοποιούν αποτελεσματικά έσοδα από επιχειρήσεις έντασης γνώσης και κοινές ερευνητικές δραστηριότητες με ιδιωτικούς φορείς».

*Πηγή: esos.gr