Ορίστηκε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καΐσης, τον οποίο διόρισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως ως επικεφαλής της διοίκησης του Πανεπιστημίου

Tον Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιο Καΐση, διορίζει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στη θέση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

O Αθανάσιος Καΐσης ήταν Καθηγητής στο Νομικό Τμήμα του ΑΠΘ, αντεπιστέλλων εταίρος (Corresponding Fellow) του Ινστιτούτου Αλλοδαπού και Ιδιωτικού Διεθνούς και Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Χαïδελβέργης και πρώην μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή προ ημερών, η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από:

  • τον πρόεδρο
  • 4 Αντιπροέδρους
  • 4 μέλη
  • τους εκλεγμένους Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών

Ως πρόεδρος, αντιπρόεδροι και μέλη ορίζονται εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή του εξωτερικού, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα πρύτανη και αντιπρυτάνεων, αντιστοίχως.

Με απόφαση του προέδρου ορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία με τους τομείς ευθύνης των αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017.

*Πηγή: esos.gr