Ήρθε η σειρά του δρόμου προς το Νοσοκομείο [φωτογραφίες]

Αποψίλωση των χόρτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Η σειρά του δρόμου που οδηγεί προς το Νοσοκομείο από τη συνοικία του Αγ. Λουκά είχε σειρά να καθαριστεί από χόρτα, από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας.

Την Πέμπτη 18/6 το προσωπικό της Υπηρεσίας φρόντισε για την αποψίλωση και απομάκρυνση των χόρτων στο δρόμο.