Καβάλα: Απαγόρευση θαλασσίων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο κομμάτι της ακτής της Ραψάνης [χάρτης]

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καβάλας για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης-Πότε ξεκινάνε τα έργα και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν, οπότε και θα αρθούν και οι απαγορεύσεις

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πλοίων-πλοιαρίων-σκαφών-λέμβων-θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλης αλιευτικής-ψυχαγωγικής δραστηριότητας (επαγγελματική-ερασιτεχνική) για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης του φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης Καβάλας, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και με χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου έως τις 22 Ιουλίου 2020 στη θαλάσσια περιοχή η οποία ορίζεται από τα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα αποφάσισε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας (Παράρτημα-Απόσπασμα Χάρτη):

1. φ=40° 55.998′ Β – λ=024° 23.764′ Α

2. φ=40° 56.022′ Β – λ=024° 23.740′ Α

3. φ=40° 56.036′ Β – λ=024° 23.679′ Α

4. φ=40° 55.956′ Β – λ=024° 23.616′ Α

5. φ=40° 55.939′ Β – λ=024° 23.684′ Α

6. φ=40° 55.956′ Β – λ=024° 23.733′ Α

Επίσης για την ασφάλεια των λουομένων απαγορεύεται η λήψη θαλάσσιου λουτρού στην παραλία της Ραψάνης στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή.

Οι παραβάτες της παρούσης ανεξαρτήτως από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.