Νοσοκομείο Καβάλας: Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση Φυσιάτρου στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Χρυσούπολης

Με ποιες παθολογικές καταστάσεις ασχολείται ο Φυσίατρος και πώς θα εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Χρυσούπολης

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Χρυσούπολης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας διαθέτει μόνιμο Ιατρό Φυσίατρο. Ο Φυσίατρος είναι ο Ιατρός ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που οδηγούν σε προσωρινές ή μόνιμες διαταραχές και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ασθενών, περιορίζοντας τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες και δραστηριότητες.

Οι Φυσίατροι, επιπλέον της φαρμακευτικής αγωγής, χρησιμοποιούν διάφορες θεραπευτικές τεχνικές και φυσικά μέσα, όπως θερμότητα, νερό, ηλεκτρισμό, καθώς και θεραπευτική άσκηση.

Ορισμένες παθήσεις/παθολογικές καταστάσεις με τις οποίες ασχολείται ο Φυσίατρος και παρακλινικός έλεγχος/παρεμβάσεις που μπορεί να διενεργεί κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν:

  • Νευρολογικές παθήσεις, όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές
    κακώσεις, κακώσεις νωτιαίου μυελού, πολλαπλή σκλήρυνση, Ν.Parkinson,
    περιφερικές νευροπάθειες
  • Μυοσκελετικές παθήσεις/σύνδρομα (αυχεναλγία, οσφυαλγία και άλλα επώδυνα
    σύνδρομα)
  • Διαχείριση σπαστικότητας
  • Διηθήσεις μαλακών μορίων, ενδαρθρικές εγχύσεις φάρμακων

Ο Φυσίατρος συντονίζει τη Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία απαρτίζεται από Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Εργοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και Νοσηλευτές.

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού όλων των ηλικιών και ασφαλιστικών ταμείων.