Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας: Δικτυώθηκε με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομίας Καβάλας

Συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη των γυναικών-θυμάτων βίας

Την υπεύθυνη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, Ανθ/μο Κυριακή Χατζηγεωργίου υποδέχτηκαν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Καβάλας Χριστίνα Ταβουλτσίδου.

Τα στελέχη των δύο πλευρών εστίασαν στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας αλλά και στην αναγκαιότητα καθώς και τη σημασία μίας ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας των δύο φορέων με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη των γυναικών-θυμάτων βίας και κοινωνικών διακρίσεων. Οι Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια. Διαχειρίζονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνουν τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχουν κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Καβάλας συνιστά υπηρεσία πρώτης γραμμής και άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής, εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Επιπλέον, τα στελέχη του υλοποιούν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, αλλά και την ανάδειξη του σοβαρού κοινωνικού ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.

Οι δύο φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ως προς την πρώτη υποδοχή των γυναικών και η μεταξύ τους συνεργασία μόνο πολύτιμη αποβαίνει στην κατεύθυνση της ολιστικής υποστήριξής τους. Παράλληλα, θετική υπήρξε η διάθεση ως προς τη διεύρυνση της συνεργασίας και διοργάνωση κοινών δράσεων στο προσεχές μέλλον.