Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας: Παρατείνεται η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές,

α) παρατείνεται για 10 μήνες η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης (η αναγραφόμενη στο έντυπο ή στην πλαστική κάρτα) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021

(παράδειγμα: η ισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 10η Ιανουαρίου 2021 παρατείνεται έως την 10η Νοέμβριου 2021),

β) παρατείνεται εκ νέου για 6 μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά 7 μήνες – Δελτίο Τύπου 06/08/2020 – και βρίσκεται πλέον εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021.

(παράδειγμα 1ο : η ισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20-03-2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά μήνες δηλαδή έως την 20-10-2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 01-07-2021.

Παράδειγμα 2ο : η ισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20-07-2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά μήνες δηλαδή έως την 20-02- 2021, παρατείνεται εκ νέου έως την 20-08-2021.)

Κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση 2 μήνες πριν την λήξη της παραταθείσας άδειάς τους.

Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για χειρισμό ταχύπλοων σκαφών αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.