Αυτοψία Μουριάδη στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών στο χώρο που θα φιλοξενηθούν εκθέματα του γλύπτη Πολύγνωτου Βαγή και του Λαογραφικού Μουσείου

Τη Δημοτική Καπναποθήκη επισκέφτηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών στους χώρους που θα τοποθετηθούν τα εκθέματα του γλύπτη και ζωγράφου, Πολύγνωτου Βαγή και του Λαογραφικού Μουσείου Καβάλας.

Το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 889.370 ευρώ, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και αφορά τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και την προμήθεια εξοπλισμού, με στόχο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας.