Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Οι εργασίες συντήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου επιφέρει μικρές και μεγάλες αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων

Η έναρξη της εργολαβίας που αφορά έργα που θα εκτελούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τη συντήρηση του οποίου έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, θα επιφέρει και περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που ανακοινώθηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

Έτσι λοιπόν να αποφασίστηκε:

α) Κατά την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης μικρής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας, όπως αντικατάσταση φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, κοπή χόρτων και ζιζανίων, διαγραμμίσεις, επιδιορθώσεις επί ασφαλτοτάπητα, αλλαγή λαμπτήρων – καλωδίων και λοιπές εργασίες ηλεκτροφωτισμού, κλείσιμο οπών οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο, σκούπισμα με μηχανικό σάρωθρο, καθαρισμό πινακίδων από αναγραφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμό οδοστρώματος, φρεατίων, νησίδων, αντικατάσταση – αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, μάζεμα σκουπιδιών, άρση καταπτώσεων κ.λπ., στo πλαίσιο της συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοσθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας ή σε τμήμα του ενός ρεύματος, σε κάθε περίπτωση όχι σε όλο το πλάτος της οδού.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του ελεύθερου ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων.

  1. Η σήμανση για την εφαρμογή των μέτρων να είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 από 9-7-2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/0/613 από 16-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
  2. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

β) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας ή Αστυνομικό Τμήμα, ανάλογα με την περίπτωση του οδικού δικτύου και τις επικρατούσες συνθήκες και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία μας μαζί με τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών.

– Να μην εκτελεστούν εργασίες:
(1) Από ημέρα Παρασκευή έως ημέρα Κυριακή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
(2) Από την Παρασκευή 18-06-2021 έως την Δευτέρα 21-06-2021 (Πεντηκοστή και Αγίου Πνεύματος).
(3) Από Τετάρτη (27-10-2021) έως Πέμπτη (28-10-2021) [28η Οκτωβρίου].
(4) Από την Πέμπτη (23-12-2021) έως την Πέμπτη (06-01-2022) [Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά -Θεοφάνεια]
(5) Από την Παρασκευή (04-03-2022) έως την Καθαρά Δευτέρα (07-03-2022)
(6) Από την Πέμπτη (24-03-2022) έως την Παρασκευή (25-03-2022) [25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου]
(7) Από Μ. Πέμπτη 21-04-2022 έως Δευτέρα 25-04-2022 (Περίοδος Πάσχα)
– Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται μόνο μετά από προηγούμενη Συνεννόηση και Έγκριση του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας ή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία συνεπεία τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (έκτακτες εκδηλώσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ.).