Δήμος Καβάλας: Διεκδικεί ανεξόφλητες οφειλές δεκαετιών από τέλη καθαριότητας οικογενειακών τάφων

Οι κάτοχοι των τάφων αυτών έχουν περιθώριο ενός έτους να εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, διαφορετικά θα επανέλθουν στην κυριότητα του Δήμου

Ο Δήμος Καβάλας, με ανακοίνωση του, καλεί όσους έχουν οφειλές τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων, οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες επί δέκα και πλέον έτη, να τις εξοφλήσουν ή να προβούν σε ρύθμισή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης, στις περιπτώσεις οικογενειακών τάφων, για τους οποίους υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τους δικαιούχους, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 στο γραφείο των κοιμητηρίων:

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρχικού δικαιούχου και

– αντίγραφο παραχωρητηρίου σε περίπτωση αμφιβολίας για το πρόσωπο του αρχικού δικαιούχου.

Μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών και εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, όσοι τάφοι δεν αποκατασταθούν οικονομικά ή δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα επανέλθουν στον Δήμο, σύμφωνα με την απόφαση 392/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.