2ο ΕΠΑΛ Καβάλας: Στη Δανία με «πυξίδα» τις στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων [φωτογραφίες]

Συμμετοχή του σχολείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus με τίτλο "Act Local, Think Global", συντονιστικό σχολείο από τη Δανία και εταίρους από Λιθουανία και Ισπανία

Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus στο οποίο το 2ο ΕΠΑΛ Καβάλας κατά τη διετία 2020-2022 συμμετέχει και έχει τίτλο “Act Local, Think Global” με συντονιστικό σχολείο από τη Δανία και εταίρους από Λιθουανία και Ισπανία, διοργανώθηκε στη Δανία στην πόλη Koge, η 4η συνάντηση της σύμπραξης με συμμετοχή μαθητών κατά το διάστημα 6-10 Δεκεμβρίου 2022. Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν και να παρουσιαστούν εφικτές στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων στο σπίτι και στο σχολείο.

Η συνάντηση ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα στο συντονιστικό σχολείο στο Kοge και συνεχίστηκε με συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της Δανίας από τον Hans Severinsen, διευθυντή εκπαίδευσης και συνεχίστηκε με παρουσιάσεις των μαθητών για τη χώρα, την πόλη, το σχολείο τους, καθώς και το τι κάνουν τα τοπικά συμβούλια και οι τοπικές κοινωνίες για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα.

Στη συνέχεια εξετάστηκε πώς οι παρακάτω Δανικές Εταιρείες εργάζονται με τη βιωσιμότητα σε διάφορες μορφές:

  • Biogasanlæg Solrød
  • Dansk Retursystem
  • Daka Eco Motion
  • Λιμάνι της Κοπεγχάγης

Έγινε περιγραφή των εταιρειών παραπάνω, τι κάνουν για την προστασία του περιβάλλοντος και τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα. Ακολούθησε Εργαστήριο με θέμα: «Έχετε παρόμοιες εταιρείες στις χώρες σας, αν ναι τι κάνουν καλύτερα/τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα; Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσατε να υιοθετήσετε μερικές από τις ιδέες και να τις προσαρμόσετε σε άλλο επίπεδο στη χώρα σας;». Τα αποτελέσματα της παραπάνω εργασίας των μαθητών παρουσιάστηκαν στο τέλος της συνάντησης.

Ακόμη, ο Jacob Skjødt Nielsen, Πράσινος Πρεσβευτής στον Δήμο του Kοge, παρουσίασε πώς λειτουργεί ο Δήμος Kοge αναφορικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η διεθνής ομάδα ξεναγήθηκε στην Κοπεγχάγη και έγινε περιήγηση στο Tivoli και εκπαίδευση για το πώς χειρίζεται το Tivoli τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα.

Η  συνάντηση είχε πολλαπλά οφέλη για την ομάδα των συμμετεχόντων. Απέκτησαν καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών πρακτικών και πολιτικών στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εντόπισαν ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών και ενημερώθηκαν για καλές πρακτικές και μεθόδους για να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν στους οργανισμούς και στις κοινωνίες τους. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν δημιουργικά στην επιτυχία της συνάντησης, αναπτύχθηκαν δε, ιδιαίτερες σχέσεις ανάμεσά τους.