Συμμετοχή του 5ου Λυκείου Καβάλας στην προσομοίωση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη-Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες και οι διακρίσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του 5ου Γενικού Λυκείου Καβάλας είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών του. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει ιδιαίτερα η γνωριμία των νέων με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της.

Το σχολείο συμμετείχε στην «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.

Στόχος ήταν μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ ψηφίσματα που δίνουν λύση σε φλέγοντα ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η απασχόληση.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2023 και σε αυτό έλαβαν μέρος 12 σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια  με την συμμετοχή 200 μαθητών και μαθητριών.

Από το σχολείο συμμετείχαν 10 μαθητές της Α’ τάξης: Αγγελίδης Απόστολος, Μαντζαροπούλου Χρύσα, Ποιμενίδου Γεωργία, Πιπερίδου Βασιλική, Προκοπίου Χρύσα,Ραξενίδου Δέσποινα, Τσιμπίδου Ιωάννα, Χαριζάνη Κυριακή, Φινδάνη Θεοδώρα και Φραγούλη Κωνσταντίνα.

Στην προετοιμασία των μαθητών συνέβαλαν πολύ σημαντικά, αξιοποιώντας την εμπειρία τους από τις προηγούμενες συμμετοχές του σχολείου, οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Ευθυμιάδου Μελίνα και Καραπολίδου Παρασκευή.

Μέσα από μια βιωματική εμπειρία οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται, να υποστηρίζουν τις θέσεις τους και να καταλήγουν σε προτάσεις μετά από εποικοδομητικό διάλογο.

Οι διακρίσεις του σχολείου

  1. Βραβείο Αγόρευσης-Υπεράσπισης στην Μαθήτρια Πιπερίδου Βασιλική (Επιτροπή́ Δικαιωμάτων των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων)
  2. Βραβείου καλύτερου Ευρωβουλευτή για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Μαθήτρια Ραξενίδου Δέσποινα
  3. Βραβείου καλύτερου Ευρωβουλευτή για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στην Μαθήτρια Προκοπίου Χρύσα