Καβάλα: Αλλάζουν μέρα οι λαϊκές αγορές λόγω της 25ης Μαρτίου

Δε θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο λόγω της Εθνικής Εορτής