Ιατρική Εταιρεία Καβάλας: Έτσι προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται ο… σιωπηλός δολοφόνος

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υπέρτασης (17 Μαΐου) η Εταιρεία εξέδωσε τετρασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τη νόσο, την πρόληψη και την καλύτερη διαχείριση της Αρτηριακής υπέρτασης

Η 17η Μαΐου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης από την Παγκόσμια Ένωση κατά της Υπέρτασης, η οποία βρίσκεται σε άμεση σχέση με την Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για το μείζον πρόβλημα της αδιάγνωστης και μη ελεγχόμενης Αρτηριακής Υπέρτασης.

Η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας τιμώντας την 17η Μαΐου, επιθυμεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, δημιουργώντας ένα τετρασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο για το κοινό, στο οποίο παρατίθενται πληροφορίες τόσο για τη νόσο, όσο και για την πρόληψη και την καλύτερη διαχείριση της Υπέρτασης.