Δήμος Καβάλας: Έτσι θα αξιοποιηθούν οι Καπναποθήκες της πόλης

Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης-έρευνας που περιλαμβάνει τις προκλήσεις της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος, τα σενάρια επανάχρησης, τις πηγές χρηματοδότησης κα

Ο Δήμος Καβάλας διοργανώνει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας (4ος όροφος) την 4η διαδοχικά και τελευταία συνάντηση του έργου «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα», με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της παρούσας μελέτης – έρευνας.

Η θεματική της παρουσίασης περιλαμβάνει το αντικείμενο της μελέτης, τις προκλήσεις της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών, τα σενάρια επανάχρησης, τις πηγές χρηματοδότησης, το πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο για την αξιοποίηση μίας καπναποθήκης της πόλης μας και τις προτάσεις σεναρίων συγκρότησης Φορέα Διαχείρισης των Καπναποθηκών της Καβάλας.

Στόχος της τελικής συνάντησης του έργου είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη διάχυση των συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης στο σύνολο των εμπλεκόμενων με τις καπναποθήκες της πόλης μας φορέων και των πολιτών της Καβάλας.

Η τελική αυτή εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Δήμου Καβάλας πράξης, με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα», η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.