Τα Ειρηνοδικεία Θάσου και Παγγαίου διατηρούν τη λειτουργία τους ως Περιφερειακές Έδρες Πρωτοδικείου

«Η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποτελεί προσωπική δικαίωση για 'μένα»: Τι ανέφερε η βουλευτής Καβάλας για το Σχέδιο Νόμου με το οποίο αναμορφώνεται ο δικαστικός χάρτης της χώρας και ευνοεί την Καβάλα

Μια καλή είδηση για τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας περιέχει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», το οποίο από την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και σύντομα θα έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για συζήτηση και ψήφιση.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 6 του Κεφ. Γ. του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται πως: «Στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου (πρώην Νομός Καβάλας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καβάλας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καβάλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου. Τα Ειρηνοδικεία Καβάλας, Παγγαίου και Θάσου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καβάλας.

Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται: α) το Παγγαίο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Παγγαίου και β) η Θάσος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καβάλας ανέρχονται σε πενήντα πέντε (55)».

Η βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Αγγελική Δεληκάρη τόνισε επανειλημμένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την ανάγκη διατήρησης των δύο Ειρηνοδικείων, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών των περιοχών ευθύνης τους, δηλαδή της Θάσου και του Δήμου Παγγαίου, ενώ έθεσε το θέμα στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης ήδη από τις 5 Δεκεμβρίου 2023, ανταποκρινόμενη σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Θάσου.

«Η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποτελεί προσωπική δικαίωση για ‘μένα, καθώς ήδη από τις 5 Δεκεμβρίου 2023 είχα θέσει τα ανωτέρω ζητήματα, δηλαδή τη διατήρηση του Ειρηνοδικείου (με τις νέες αρμοδιότητες, ως Περιφερειακή Έδρα Πρωτοδικείου) στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα. Πέρα από τη συνάντηση αυτή, τόνισα επανειλημμένα την ανάγκη διατήρησης και του Ειρηνοδικείου Παγγαίου στο αρμόδιο Υπουργείο. Είμαι ικανοποιημένη από την ευαισθησία που έδειξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποφάσισε στο Σχέδιο Νόμου με το οποίο αναμορφώνεται ο δικαστικός χάρτης της χώρας μας, να διατηρήσει τα δύο Ειρηνοδικεία της Θάσου και της Ελευθερούπολης ως Περιφερειακές Έδρες του Πρωτοδικείου Καβάλας», ανέφερε η βουλευτής Καβάλας.