ΕΛΓΑ: Μέχρι τις 31/12/2017 παρατείνεται το πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του 2014

Κοινοποιήθηκε η Απόφαση 224/28-12-2016 του ΔΣ του ΕΛΓΑ που αφορά την παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων των παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα της Απόφασης 88/05-06-2014 του ΕΛΓΑ μέχρι τις  31/12/2017.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώσεις προσώπων δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα αυτό για εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστική εγκατάσταση και αντιβροχική μεμβράνη. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι παραγωγοί για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα  ΕΛΓΑ Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510 621912 και 2510 621900.