Δωρεάν 150 οικογενειακές κάρτες υγείας σε επιχειρηματίες από το Επιμελητήριο Καβάλας

Το Επιµελητήριο Καβάλας σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, στα πλαίσια στήριξης των επιχειρηµατιών που βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική θέση και είναι ανασφάλιστοι, θα προσφέρει δωρεάν 150 οικογενειακές κάρτες υγείας (EY-club), εξασφαλίζοντας σε κάθε κάτοχο πρόσβαση σε ένα επιλεγµένο δίκτυο παροχών υγείας του ΕΥ-club µε προνοµιακό κόστος.

Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστηµα που είναι ανασφάλιστοι.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2510 222212 κα. Σ. Μαυροµµάτη (εσωτ. 4) και κα. Α. Μάρκου (εσωτ. 13).