Νέο «ΣΤΟΠ» στη δημοπράτηση των διοδίων της Καβάλας. Απεργούν οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδός ΑΕ

Μετά την τρίτη (ενδεχόμενα) αποτυχημένη απόπειρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού -στις 8 Αυγούστου 2017- η εταιρία θα πρέπει να επαναπροκηρύξει το έργο!

Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια δημοπράτησης του νέου μετωπικού σταθμού διοδίων της Καβάλας (αλλά και αυτού του Στρυμονικού) στις 11 Ιουλίου 2017 λόγω της απεργίας των εργαζόμενων στην Εγνατία Οδός ΑΕ (διαβάστε σχετικά εδώ), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είχε αποφασίσει νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του διαγωνισμού την 27η Ιουλίου 2017 (διαβάστε εδώ). Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, ούτε και σήμερα πρόκειται να αποσφραγιστούν οι προσφορές, αφού οι εργαζόμενοι της Εγνατία Οδός ΑΕ κατέρχονται εκ νέου σε 24ωρη απεργία.

Με τη μη διενέργεια, σήμερα, του διαγωνισμού για δεύτερη φορά, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί στις 8 Αυγούστου 2017. Εάν και τότε, με νέα απεργία παρεμποδιστεί ο διαγωνισμός για τρίτη κατά σειρά φορά, θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί. Τους λόγους της απεργιακής τους κινητοποίησης εξηγούν με ανακοίνωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας.

Ο υπερδιπλασιασμός του κόστους των διοδίων θα ωφελήσει μόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο…

«Οι εργαζόμενοι στηρίζουμε τις αντιδράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των κοινωνιών της Βόρειας Ελλάδας ενάντια στην προβλεπόμενη από την πρόσφατη ΚΥΑ κατασκευή και λειτουργία πολλών νέων μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της. Με τις πρόσφατες εξελίξεις καθίσταται αντιληπτό πλέον απ’ όλους ότι τα προβλήματα προκύπτουν αποκλειστικά από τη σχεδιαζόμενη παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού η οποία καταφανώς ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της.

Με την απεργία μας διεκδικούμε και απαιτούμε:

  • Την άμεση έναρξη υλοποίησης του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικών διοδίων στην Εγνατία Οδό, με φορέα υλοποίησης την Εγνατία Οδός ΑΕ.
  • Τη διατήρηση του κόστους των διοδίων της Εγνατίας Οδού στα 3 λεπτά ανά χιλιόμετρο, το οποίο ανταποκρίνεται και επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, με τους υφιστάμενους σταθμούς διοδίων. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στον σχεδιαζόμενο υπερδιπλασιασμό του κόστους των διοδίων στα 7 λεπτά που γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την αύξηση της ελκυστικότητας της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.
  • Από την κυβέρνηση, τα κόμματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Β. Ελλάδας να μελετήσουν τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιευθεί και να συναινέσουν σε μια ενιαία πρόταση για τη δημόσια διαχείριση της Εγνατίας Οδού με κριτήρια τη διατήρηση του αναπτυξιακού της χαρακτήρα παράλληλα με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας της κυκλοφορίας.
  • Την άμεση κατασκευή των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και την άμεση εκτέλεση των εργασιών «βαριάς» συντήρησης οδοστρωμάτων που απαιτούνται σε επιμέρους τμήματα του αυτοκινητόδρομου. Η διαρκής αναβολή τους, ώστε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παραχώρησης, θέτει σοβαρότατους κινδύνους υποβάθμισης της παρεχόμενης ασφάλειας της οδού.
  • Από τη διοίκηση της Εγνατία Οδός ΑΕ να σταματήσει επιτέλους να απασχολείται αποκλειστικά με τους σκοπούς της παραχώρησης, να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της εταιρίας και να εργαστεί με σοβαρότητα για την ολοκλήρωση του έργου της και στην κατεύθυνση της ανάπτυξής της.
  • Από τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών την άμεση υλοποίηση των πρόσφατων δεσμεύσεών του αναφορικά με την αξιοποίηση της Εγνατία Οδός ΑΕ για την κατασκευή και διαχείριση έργων υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα.

Παραμένουμε σταθεροί στην εναντίωσή μας στη σχεδιαζόμενη παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και του συνόλου σχεδόν του ήδη κατασκευασμένου στρατηγικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Ελλάδας μήκους 1.000 χλμ, γιατί είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, θα ωφελήσει μόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο και θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες από την αύξηση των διοδίων. Οι υπό παραχώρηση οδικές υποδομές της Εγνατίας Οδού έχουν χρηματοδοτηθεί πλήρως, είναι ήδη κατασκευασμένες και δεν υφίσταται ουδεμία τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της παραχώρησής τους με οικονομικούς ή/και τεχνικούς όρους».