Η Fraport «μπλόκαρε» τον διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου του Αμυγδαλεώνα!

Η εταιρία κατέθεσε ένσταση κατά των όρων της παραχώρησης και πλέον μοιάζει «χλωμή» έως... απίθανη η διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα στις αρχικές ημερομηνίες

Σε δύο φάσεις, την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 επρόκειτο, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Μετοχικού Ταμείου της Ελληνικής Αεροπορίας (διαβάστε την παρακάτω), να «βγει» σε πλειστηριασμό για παραχώρηση έναντι αρχικού μηνιαίου τιμήματος 15.000 ευρώ και για 40 χρόνια το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του KAVALA POST, η διαδικασία έχει σταματήσει μετά από ένσταση που κατέθεσε κατά των όρων της παραχώρησης η Fraport Greece, η εταιρία που έχει μισθώσει και λειτουργεί εδώ λίγους μήνες 14 περιφερειακά αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, ανάμεσα στα οποία και το «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας.
Συγκεκριμένα, η εταιρία έκρινε ότι κάποιοι από τους όρους της διακήρυξης του Μετοχικού Ταμείου εγείρουν ζητήματα και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό κόντρα στα συμφέροντα της Fraport Greece και του καθεστώτος μίσθωσης που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο για το αεροδρόμιο της Καβάλας. Οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας κατέθεσαν ένσταση και πέτυχαν να «μπλοκάρουν» τη διαδικασία της παραχώρησης.

Οι όροι της διακήρυξης που έχει «προσβάλει» η Fraport είναι ουσιώδεις και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές εντός μίας εβδομάδας, οπότε το πιθανότερο είναι ο διαγωνισμός να αναβληθεί για ακόμη μία φορά, άγνωστο για πόσον καιρό…

Αναλυτικά η διακήρυξη του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού προς εκμίσθωση των κατωτέρων εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας: α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731τ.μ. , και β.Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ. γ. ‘Ολων των χώρων εντός του άνω Αεροδρομίου (Α/Δ) (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην, όμως, αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι ανωτέρω εκτάσεις εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας θα εκμισθωθούν για (α) Εκπαίδευση Αεροπορικών Επαγγελμάτων, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών στους σπουδαστές (κοιτώνες, διατροφή, αθλοπαιδιές, κατάστημα πρώτων αναγκών), (β) Συντήρηση Αεροσκαφών, (γ) Πώληση Ειδών Αεροπορίας, (δ) Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών Τρίτων και Παροχή συναφών Υπηρεσιών (καύσιμο και συντήρηση), (ε) Διοργάνωση Αεροπορικών Εκδηλώσεων, (στ) Ανάπτυξη Αεραθλητισμού και Γενικής Αεροπορίας και (ζ) Ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς αεροπορικής εμπορικής δραστηριότητας.Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) ως μηνιαίο μίσθωμα για τα πέντε (5) πρώτα έτη της μίσθωσης.
Για τη χρονική περίοδο των πρώτων δύο (2) ετών και μόνο από την υπογραφή της σχετικής Συμβάσεως Μισθώσεως ,ο μισθωτής δεν θα καταβάλλει μίσθωμα αφ’ ενός λόγω της αναμονής για τη χορήγηση της σχετικής «αδειοδότησης» για τις δραστηριότητες που ο μισθωτής πρόκειται να αναπτύξει στο μίσθιο αφ’ ετέρου λόγω των δαπανών και των εργασιών ανέγερσης, ανοικοδόμησης, ανακαίνισης, αναμόρφωσης και εξωραϊσμού στο μίσθιο, όπως αυτές θα προβλέπονται, θα περιγράφονται και θα αναφέρονται ρητώς στην κατωτέρω αναφερόμενη σχετική «Τεχνική Περιγραφή Προτεινόμενων Έργων – Ανάλυση Κόστους» , την οποία θα έχει καταθέσει ο μισθωτής κατά τη διαδικασία του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.

Το ελάχιστο κόστος επενδύσεως, ήτοι το ελάχιστο κόστος των υλικών και των εργασιών ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του μισθίου και το ελάχιστο κόστος των υλικών και των εργασιών ανακατασκευής ή/και αναμόρφωσης ή/και εξωραϊσμού ή/και επισκευής του μισθίου (εφ’ εξής χάριν συντομίας «κόστος επενδύσεως»), το οποίο υποχρεούται ρητώς και σαφώς να δαπανήσει αποδεδειγμένα ο μισθωτής και το οποίο θα δηλώσει υπευθύνως ότι θα δαπανήσει, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000,00€)τουλάχιστον. Ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να προβεί στην άνω επένδυση και να την ολοκληρώσει το αργότερο εντός των πρώτων επτά (7) ετών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Μισθώσεως. Από το άνω ελάχιστο συνολικό επένδυσης ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να έχει επενδύσει ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00€) τουλάχιστον το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Μισθώσεως.