Είναι οριστικό: Εκλογές στο Επιμελητήριο Καβάλας 10-12 Δεκεμβρίου 2017. Διαβάστε ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Η ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής που ορίστηκε στις αρχές του Αυγούστου που περιγράφει όλη τη διαδικασία

Mετά από σειρά αναβολών (ουκ έστιν… αριθμός!), όλα δείχνουν τελικά πως οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο Κυριακή 10, Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 σε Θάσο και Καβάλα.

Η Εκλογική Επιτροπή που ορίστηκε στις 10 Αυγούστου 2017 εξέδωσε ανακοίνωση ορίζοντας όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής των 21 αιρετών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου που θα προκύψει. Η διαδικασία παρουσιάζει αρκετές αλλαγές σε σχέση με περασμένες εκλογικές «μάχες» με το «κλειδί» αυτήν τη φορά να είναι η εγγραφή μιας επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και αξίζει να διαβαστεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Εκλογικής Επιτροπής.

Σχετικά με τις εκλογές στο Επιμελητήριο Καβάλας

ΗΕκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καβάλας που συγκροτήθηκε με την 14149/10-8-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΣΕΟΡ1Υ-ΘΓ1) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ενημερώνει τα μέλη ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των 21 αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στο παράρτημα του Επιμελητηρίου Καβάλας στη Θάσο, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου & την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 στην Καβάλα στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 09 Δεκεμβρίου 2016.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2017.

Έχει συνταχθεί η πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου καθώς και τα έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των νομικών προσώπων που δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους. Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Καβάλας εκτίθεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να ενημερώνονται για το Τμήμα κατάταξής τους και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για πληροφορίες τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας μπορούν να απευθύνονται στην έδρα του Επιμελητηρίου 2ος όροφος – Ομονοίας 50 στην πόλη της Καβάλας, στο τηλέφωνο 2510222212, εσωτ. 1 ή 22.