Καβάλα: Ξεκίνησε η συγκομιδή των ακτινιδίων-Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί για την αποφυγή προστίμων

Ποιες είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τη συσκευασία των ακτινιδίων

Από την ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται ότι:

  1. Ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων των πρώιμων ποικιλιών Green Light & Summer Kiwi για τον Νομό Καβάλας η 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
  2. Κάθε ενδιαφερόμενος που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια (εφόσον αυτά είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης) θα υποβάλει άπαξ σχετική υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής, στην οποία πέραν των άλλων θα δηλώνεται:
  • ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής
  • αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους
  • τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης)
  • τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου)
  1. Κατά τη συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες, τρίτες χώρες), οι βαθμοί BRIX των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2.
  2. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα διενεργούνται έλεγχοι από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας, ενώ οι παραβάτες της παρούσας θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων.