Μάκης Παπαδόπουλος: Να παραμείνουν με κάθε τρόπο οι αγρότες μας στο πρόγραμμα απονιτροποίησης

Ο επικεφαλής του Τόπου της Ζωής μας καλεί τη δήμαρχο Καβάλας να αναλάβει άμεσα δράση προς τα αρμόδια υπουργεία ώστε «να μη χαθεί η ευκαιρία για τους αγρότες μας να χρηματοδοτηθούν»

Με επιστολή προς τη δήμαρχο Καβάλας, η παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Ο Τόπος της Ζωής μας και ο επικεφαλής της Μάκης Παπαδόπουλος ζητάνε την παρέμβαση του δήμου Καβάλας ώστε οι αγρότες του δήμου να μην αποκλειστούν από τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης.

Παρόλο που ο Δήμος Καβάλας ανήκει στην περιοχή παρέμβασης της Δράσης και παρόλο που τα υπόγεια ύδατα σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων αντιμετωπίζουν πρόβλημα νιτρορύπανσης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων τα χαρακτηρίζει επισήμως ως «Υπόγειο υδατικό σύστημα με καλή ποιοτική (χημική) κατάσταση». Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες του Δήμου μας που θα θελήσουν να υποβάλλουν αίτηση στη συγκεκριμένη Δράση θα σημειώσουν χαμηλή βαθμολογία και έτσι θα αποκλειστούν.

Η ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία για τους αγρότες μας να χρηματοδοτηθούν, για να ακολουθήσουν μεθόδους καλλιέργειας και λίπανσης που θα μειώνουν τη συγκέντρωση νιτρικών στα υπόγεια ύδατα.

Καλούμε τη Δήμαρχο Καβάλας να αναλάβει άμεσα δράση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με σκοπό να επικαιροποιηθεί η ακριβής ποιοτική κατάσταση των υδάτων, και προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο και μέσο η δυνατότητα των αγροτών μας να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Δράση.