Επιμελητήριο Καβάλας: 30 υποτροφίες από το Πρόγραμμα Start-Create Cultural Change

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους να εξελίξουν μία καινοτόμο ιδέα σε πολιτιστική πρωτοβουλία και να τη μετατρέψουν σε δημιουργική επιχείρηση-Μέχρι πότε θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα Start-Create Cultural Change.

Το Πρόγραμμα START-Create Cultural Change, είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών για ανερχόμενους πολιτιστικούς διαχειριστές στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει νέους δημιουργούς να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες, οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή στο τοπικό τους περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος START είναι η δημιουργία νέων προοπτικών για νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα στην Ελλάδα με την προώθηση της ανταλλαγής και της ανάπτυξης στον τομέα της κοινωνικο-πολιτισμικότητας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια αυτού λοιπόν του προγράμματος ανακοινώθηκε η 4η ανοιχτή πρόσκληση για 30 υποτροφίες! To πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν δημιουργικές ιδέες για λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα μέσα από πολιτιστικές πρωτοβουλίες και θέλουν να εκπαιδευτούν στη διαχείριση έργων, με κοινωνικο-πολιτιστικό χαρακτήρα, ώστε να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το όραμα και τις ιδέες τους για τη Δημιουργία Πολιτιστικής Αλλαγής στην κοινότητά τους και να γίνουν ένας/μία από τους 30 νέους υπότροφους του προγράμματος START-Create Cultural Change. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018.

Μέσα από 3 διαδοχικές φάσεις, το πρόγραμμα START δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους του να εξελίξουν μία καινοτόμο ιδέα σε πολιτιστική πρωτοβουλία και να αναπτύξουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν την πρωτοβουλία τους σε μία βιώσιμη και δημιουργική επιχείρηση στο μέλλον.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thesaloniki και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικο-πολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 5 Απριλίου, μπαίνοντας εδώ.

Οι 30 υπότροφοι που θα επιλεγούν μέσα από μία διαδικασία συνεντεύξεων να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος, θα ταξιδέψουν στη Γερμανία για ένα εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρακτικής άσκησης. Κατά τη διαμονή τους εκεί, κάθε υπότροφος θα συνεργαστεί με ένα από τα κέντρα του δικτύου της Ομοσπονδιακής Ένωσης Κοινωνικο-πολιτιστικών Κέντρων της Γερμανίας έπειτα από μια διαδικασία εξειδικευμένης αντιστοίχισης.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ.