Ενημερωτικές εκδηλώσεις για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε Ελευθερούπολη και Χρυσούπολη

Στόχος η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης MME «Enterprise Europe Network» κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και αρμόδια για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας ανοικτή ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» & «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», σε Ελευθερούπολη και Χρυσούπολη.

Η εκδήλωση στην Ελευθερούπολη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στις 19.30 στο Αμφιθέατρο Φρίξου Παπαχρηστίδη του Δήμου Παγγαίου, και στην Χρυσούπολη την επόμενη ημέρα Τετάρτη ¾ στις 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Νέστου.

Οι συγκεκριμένες δράσεις στοχεύουν:

Α) στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Β) στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

  • Στο λιανικό εμπόριο
  • Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» & «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση». και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Οι Δράσεις «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» &«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση». Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.