Επιμελητήριο Καβάλας: Πρόσκληση σε συνάντηση για την εύρυθμη λειτουργία της ΒΦΛ

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στις 13:30

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων απευθύνει το Επιμελητήριο Καβάλας σε εκπροσώπους φορέων. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στις 13:30 στο Επιμελητήριο.