Καβάλα: Η αμπελοκαλλιέργεια πρέπει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα

Συμπεράσματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από το διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε στο Παγγαίο η Αναπτυξιακή Καβάλας

ΗΑναπτυξιακή Καβαλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, σε συνεργασία με το Οινολογικό Ινστιτούτο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Δήμο Παγγαίου, διοργάνωσε την Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού αμπελοοινικού προϊόντος.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Φρίξος Παπαχρηστίδης» στην Ελευθερούπολη, και συμμετείχαν σε αυτό αμπελοκαλλιεργητές, οινολόγοι, οινοποιοί και γεωπόνοι. Είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση καινοτόμων καλλιεργητικών και οινοποιητικών τεχνικών με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών.

Εισηγητές του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν οι:

  • Δημήτριος-Ευάγγελος Μηλιόρδος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Αικατερίνη Καραμπατέα, MSc Οινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  • Ζαφείρης Μυστακίδης, MSc Γεωπόνος, Πρόεδρος παρ. ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελεί μέρος των δράσεων του έργου «Developing Identity ON Yield Soil and Site» με ακρωνύμιο «DIONYSOS» και διεξήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 -2020.

Τα βασικότερα συμπεράσματα του σεμιναρίου και των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο αυτού ήταν τα εξής:

  • Οι τοπικές ποικιλίες μπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία οίνων με ταυτότητα που θα προσφέρουν νέες εμπειρίες στον καταναλωτή, χαρακτηριστικά, δηλαδή, που ενισχύουν τον τουρισμό εμπειρίας (experience-based tourism) και την αυθεντικότητα του προορισμού.
  • Τόσο η καλλιεργητική φροντίδα όσο και οι τεχνικές οινοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την κλιματική αλλαγή, τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για νέα προϊόντα και την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών.
  • Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της έρευνας στον τομέα των τοπικών ποικιλιών αμπέλου και των τεχνικών οινοποίησής τους ώστε να υπάρξει ένας πλήρης κατάλογος με πιστοποιημένες ποικιλίες αλλά και πρωτόκολλα – οδηγίες για τον φυτοκομικό χειρισμό και την οινοποίησή τους.
  • Στο πλαίσιο των επικείμενων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να υπάρξει -εντός των επόμενων δέκα ετών- προσαρμογή της αμπελοκαλλιέργειας (όπως και άλλων κλάδων της φυτικής παραγωγής) στις νέες απαιτήσεις για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, προσαρμογή -εντούτοις- η οποία εγείρει προβληματισμούς για τη ρεαλιστικότητα της.
  • Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων στο χώρο της αμπελοοινοποιίας θα πρέπει να ενισχυθεί, κυρίως προς την κατεύθυνση της εισαγωγής νέων καινοτόμων ετικετών οίνου με βάση τις τοπικές ποικιλίες. Κυρίαρχο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να παίξει το marketing και το branding.

Όλο το υλικό του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ